Istraivaki rad

Hanuk1.jpg (6479 bytes)
Muzej poseduje veliki arhiv dokumenata
nastalih tokom rada jevrejskih optina i drugih jevrejskih institucija koje su delovale vekovima
na ovom prostoru. Veina dokumenata unitena je tokom holokausta. Ono to je spaeno velikim
delom se danas nalazi u ovom muzeju i njegovom arhivu. Arhiv je svakodnevno otvoren za
istraivae i studente. Muzej sarauje sa mnogim
ustanovama irom sveta i dostavlja eljene podatke
i informacije na njihov zahtev.
Vei deo publikacija vezanih za izdavaku
delatnost moe se nabaviti u muzeju.

IR_01.jpg (7314 bytes)
Haomer hacair, jevrejsko omladinsko drutvo
iz Beograda, 1941 godine

IR_02.jpg (5438 bytes)
lanovi Saveznog vea Saveza Cionista,
Beograd, 1927 godine

IR_03.jpg (4989 bytes)
Beograd, Sinagoga Bet Israel, 1908 god. Spaljena za vreme
II svetskog rata.

IR_04.jpg (5316 bytes)
Ketuba, Beograd, 1905 godina.

Poetna strana.

Other Historycal museums Israel

Really excellent and awesome service on gocollegepapercom simply check it out.